Przejdź do treści

Kontakt

Kontakt

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach
ul. Sławna 27
26-900 Kozienice

tel.: (48) 611 02 40
fax.: (48) 614 24 43
e-mail: kozienice@psse.waw.pl
TELEFON ALARMOWY
501 258 228 czynny w dni robocze od 7:30 do 15:05
514 218 800 czynny poza godzinami pracy oraz w dni ustawowo wolne od pracy

Komórka organizacyjna
Osoba do kontaktu
Nr telefonu
Dyrektor PSSE
Krystyna Wilkowska
(48) 611 04 20 wew. 240
Główny Specjalista ds. Jakości Nadzoru
Waldemar Rabijewski
(48) 611 04 20 wew. 235
Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Sekcja Higieny Komunalnej
Anna Konofalska
(48) 611 04 20 wew. 238
Sekcja Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku
Leokadia Gugała
(48) 611 04 20 wew. 249
Sekcja Epidemiologii
Celina Hodyra
48) 611 04 20 wew. 234
Sekcja Higieny Pracy
Grażyna Kalbarczyk
(48) 611 04 20 wew. 237
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
Jolanta Matera
(48) 611 04 20 wew. 233
Sekcja Oświaty Zdrowotnej Promocji Zdrowia
Romualda Słowińska
(48) 611 04 20 wew. 232
Główny Księgowy
Elżbieta Stachurska
(48) 611 04 20 wew. 244
Stanowisko ds. Pracowniczych
Edyta Łykowska-Lesisz
(48) 611 04 20 wew. 235
Czas wytworzenia informacji:
2017-04-24 11:25:55
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
PSSE Kozienice
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2017-08-23 10:52:09
Osoba aktualizująca informację:
PSSE Kozienice