Przejdź do treści

Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie  Biuletynu Informacji Publicznej, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198). Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w  sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Powiatowa Stacja nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Powiatowej Stacji  na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres:
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach
  ul. Świerczewskiego 27
  26-900 Kozienice
 2. Pocztą elektroniczną na adres kozienice@psse.waw.pl
 3. Złożyć osobiście w Powiatowej Stacji w godzinnych pracy.
 
Wymagane dokumenty
   > Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
Opłaty
 1. W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej Powiatowa Stacja ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej, może pobrać od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 2. O wysokości ewentualnych opłat powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od
  dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy.
 
Termin i sposób załatwienia sprawy
 1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 2. W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony o 2 miesiące, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.
 3. O formie odbioru decyduje wnioskodawca w formularzu wniosku.
 
Informacje na temat przebiegu sprawy
Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z Powiatową Stacją osobiście. Informacje można uzyskać również telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. (48) 611 04 20.
Czas wytworzenia informacji:
2017-05-05 12:36:24
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
PSSE Kozienice
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2017-05-05 12:43:06
Osoba aktualizująca informację:
PSSE Kozienice