Przejdź do treści

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Adres skrytki ePUAP Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kozienicach: /PSS-E_KOZIENICE/skrytka
Aby wysłać pismo do Stacji za pośrednictwem platformy ePUAP  można skorzystać z usługi powszechnej „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. W tym celu należy wejść na stronę www.epuap.gov.pl : Strona główna > Katalog spraw > Inne sprawy urzędowe> Najczęściej załatwiane sprawy, odszukać usługę o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, a następnie wybrać jako adresata Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kozienicach. Dokument elektroniczny musi być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub podpisem poświadczonym profilem zaufanym ePUAP.
Bezpośredni link do profilu PSSE w Kozienicach na platformie ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PSS-E_KOZIENICE.
Ważne:
W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. 
Czas wytworzenia informacji:
2017-05-04 14:02:22
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
PSSE Kozienice
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2017-05-08 09:56:23
Osoba aktualizująca informację:
PSSE Kozienice